spotkanie opec

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami Strategie najlepszej stopy zmian 2020 CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem.

Zobacz debatę o nowej gospodarce. Jaki będzie świat po pandemii?

(jest to wolumen, który przekracza ich obecne moce wydobywcze, ale mogą oni skorzystać z wcześniej zgromadzonych zapasów). Z drugiej jednak strony nie należy zapominać o negatywnych dla budżetu skutkach długotrwałego utrzymywania niskich cen ropy w poszczególnych krajach Zatoki Perskiej. Ceny ropy naftowej odnotowały najgorszy tydzień od ponad dekady, spadając 13 marca do poziomu 33,85 dol./b dla gatunku Brent i 31,73 dol./b dla gatunku WTI, w wyniku nałożenia się na siebie szoku podażowego i popytowego. Drugim czynnikiem – o charakterze podażowym – tak spektakularnego spadku notowań ropy jest „wojna cenowa” pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją.

Po bezowocnym posiedzeniu OPEC+, Saudyjczycy poinformowali o silnej obniżce cen ropy gatunku Arab Light sprzedawanej do odbiorców z Azji i Europy. Obecna polityka Arabii Saudyjskiej to wypchnięcie z rynku producentów, którzy https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA&lr=213 charakteryzują się wyższymi kosztami produkcji (chodzi tu głównie o producentów amerykańskich). W tym celu Saudyjczycy chcą zmaksymalizować wielkość produkcji ropy naftowej do poziomu 12,3 mln b/d, od początku kwietnia br.

Orlen może być piątą firmą na świecie wdrażającą tę technologię

3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej https://www.bing.com/search?q=крипто+кошелек&go=Поиск&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=крипто+кошелек&sc=0-14&sk=&cvid=945BBDC671E745BF861CC836AE70B87A ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.).

PZL Świdnik w kłopotach. ”Jesteśmy rozczarowani i rozgoryczeni”

10,5 dolara za baryłkę ropy Urals i 14,5 dolara za baryłkę ropy Brent. Należy przy tym zaznaczyć, że największy skokowy spadek cen w marcu był konsekwencją fiaska spotkania OPEC+ w Wiedniu. Porozumienie naftowe w obecnej formie obowiązuje do końca marca 2020 r. Wyzwaniem dla Państw OPEC jest przede wszystkim dalsze monitorowania dopasowania do postanowień porozumienia naftowego oraz doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie kraje kartelu realizują swoje obietnice. Choć ceny ropy najprawdopodobniej nieco wzrosną po zakończeniu negocjacji, to jest wątpliwe, czy zawarte porozumienie zrównoważy efekty spadków wynikających z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Ponadto 50 kongresmenów apelowało do władz Arabii Saudyjskiej o odpowiedzialną postawę i ograniczenie produkcji. Główną motywacją do osiągnięcia kompromisu wydają się jednak kalkulacje Rosji i Arabii Saudyjskiej, które jako główni eksporterzy https://forexarena.net/pl/inwestuj-na-rynku-forex-bez-handlu/ ropy na świecie najwięcej tracą na nasilającej się rywalizacji. Decyzja OPEC+ dotycząca redukcji produkcji jest reakcją wymuszoną przez drastycznie malejący popyt na ropę, związany z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.

  • 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD.
  • Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem.
  • Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
  • Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

spotkanie opec

OPEC planuje kolejne spotkanie ws. ropy

spotkanie opec

Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust.

spotkanie opec

Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W trakcie negocjacji poprzedzających zawarcie nowego porozumienia widoczne były próby wywierania presji na głównych uczestników rozmów przez USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych, wyrażając oczekiwanie na porozumienie rosyjsko-saudyjskie, groził wprowadzeniem – wspólnie z Kanadą – ceł importowych na ropę.

Nie jest bowiem jasne, kiedy zagrożenie zostanie zażegnane oraz jak głęboki kryzys gospodarczy przyniesie. Jeszcze przed spotkaniem strona rosyjska oceniała, że spadek popytu na ropę może w najbliższych miesiącach osiągnąć pułap 20 mln baryłek dziennie. Czynnikiem https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 osłabiającym skutki uzgodnień jest również rezygnacja USA z udziału w OPEC+. Kreml wyrażał oczekiwanie, że Stany Zjednoczone przyłączą się do uzgodnień mających na celu obniżenie wydobycia ropy i wezmą na siebie pewne zobowiązania w tym zakresie.

Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. https://forexarena.net/pl/ Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Lämna ett svar